Teknologicenter.dk

Fordele:

ITC er med til at styrke det lokale erhvervslivs muligheder og udvikling, idet foreningen introducere medlemsvirksomheder, institutioner og lokale unge for nye teknologier. Derved øges muligheden for bibeholdelse samt erhvervelse af kompetent arbejdskraft og potentialet for nye forretningsmuligheder synliggøres for eksisterende virksomheder.

 

ITC fungerer som en teknologisk vidensbro mellem virksomheder, undervisningsinstitutionerne og lokalbefolkningen. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til nye teknologier samt oplyse om karrieremuligheder i lokale industrivirksomheder. ITC bygger på “andelstanken” og virksomheder har som følge her af muligheden for at bidrage til den fortsatte udvikling.

Vores medlemmer:

Grand Device APS