Teknologicenter.dk

Handelsbetingelser

Betaling
Industrielt Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern kommune modtager kun betaling igennem fakturere og bankoverførsel. Betalingsfristen og betingelserne er tydeliggjort på fakturaen som vil blive tilsendt kundens mail.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og + moms når vi arbejdet med CVR registret virksomheder men når vi arbejdet med private vil beløbene være inkl. moms.

Levering

Industrielt Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern kommune leverer på alle hverdage og vil blive tilpasset opgavens udformning, kravene fra jer som kunde osv. Hvis I er placeret i Lem st. eller i den nærliggende område kan vi ofte levere eller tilbyde at I kan afhente hos Smedens hus.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven når der handles med private, der kan dog laves en anden aftale når kunden er en virksomhed. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation, dog kan man altid skrive til os da vi altid ønsker at kunden er tilfred også efter handlen er gået igennem.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening eller anden brug af produktet end den der var oplyst under udviklingsprocessen.

Industrielt Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern kommune vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Industrielt Teknologicenter for Ringkøbing-Skjern kommune.
Bredgade 77
6940 Lem st.

Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer, ydelser osv.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Da vores vare oftest er en ydelse altså mere end bare et produkt vil fortrydelsesretten frafalde når vi går i gang med ordren, dette er noget som bliver aftalt i den oprindelige ordre/mailkorrespondance.

Returneringsomkostninger skal som udgangspunkt dækkes af kunden dog er dette noget vi aftalter i fælleskab.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet eller inden vi påbegynder arbejdet.

Meddelelsen skal gives pr. mail på ni@elowsson.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et produkt eller ydelse, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: ni@elowsson.dk